Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pedagogický asistent

Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie - 1. 1. 2023 N

Autor/i: -

1. januára 2023 nadobúda účinnosť vyhláška zo 17. januára 2022 o zariadeniach poradenstva a prevencie. Vyhláška zruší vyhlášku č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Zastupovanie asistenta učiteľa a práca nadčas N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Môže asistent učiteľa zastupovať v ŠKD a uvedené zastupovanie mať zohľadnené ako prácu nadčas? Asistentka nemôže od 1. 1. zastupovať v triede za učiteľa, lebo nespĺňa kvalifikačné predpoklady (sme špeciálna základná škola). Má ukončené vzdelanie: ...

Osobná asistentka žiačky N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Môže mama robiť osobnú asistentku v škole svojej dcére na zmluvu o dobrovoľníckej činnosti? Jej dcéra je na vozíku a potrebuje pomoc nielen na vyučovacích hodinách, ale aj pri ostatným činnostiach v škole. Asistencia pri tejto žiačke si vyžaduje a...

Smernica o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - 1.1. 2022 N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudla účinnosť smernica č. 55/2021, ktorá upravuje postup riaditeľa školy, zariadenia poradenstva a prevencie, zriaďovateľa školy a regionálneho úradu školskej správy pri predkladaní požiadaviek škôl na pridelenie finančných pr...

Prijímanie zamestnanca na pozíciu pedagogického asistenta - pripravujeme v MšP 11 N

Autor/i: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Úspešný začiatok práce pedagogického asistenta je daný už pri jeho prijímaní na pracovnú pozíciu. Pri pohovore by mal byť prítomný nielen vedúci zamestnanec školy, ale aj člen školského podporného tímu, prípadne učiteľ, resp. učitelia, v ktorých t...

Ako rozvíjať a podporovať motiváciu žiakov do učenia N

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Pri opise mnohých pedagogicko-didaktických a psychologických javov niekedy skutočne zabúdame na velikánov našej pedagogickej a psychologickej vedy a ich prínos pre edukáciu. Myšlienky sú z publikácie J. Hvozdíka (1986, s. 269 – 273), do ktorých sm...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ