Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

História školstva

Osobnosti a ich výroky - perličky z histórie

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Hovorí sa, že jednou z prvých kníh, ktorá sa dostala do rúk Johannovi Wolfgangovi von Goetheovi (1742 – 1853), nemeckému dramatikovi, básnikovi, vedecovi bola kniha Jana Amosa Komenského Orbis pictus (Svet v obrazoch). 

Z histórie školstva - ZŠ Dérera Malacky

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

História dnešnej ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách je úzko spojená so vznikom meštianskej školy v roku 1919. V roku 1930 bol položený základný kameň novej školy za prítomnosti vtedajšieho ministra školstva a národnej osvety Dr. Ivana Dérera, rodáka...

Školský rok a vyučovací týždeň

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Školský rok trval v minulosti od jesene (od Všechsvätých) do skorej jari (Zvestovanie Panny Márie). Počas školského roku však bolo viacero cirkevných sviatkov a voľno, aby žiaci mohli pomôcť pri poľných a domácich prácach. Až v 19. storočí sa ustá...

Vyučovacia hodina v minulosti

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Dnešní žiaci a študenti berú 45 minútovú vyučovaciu hodinu ako samozrejmosť, ale nebolo tomu vždy tak. V dávnejšej minulosti, v 18. a 19. storočí nebolo určené na elementárnych i vyšších školách, koľko má trvať vyučovacia hodina. 

Školské budovy v minulosti

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Školské budovy tvoria súčasť materiálno-technickej základne výchovy a vzdelávania a podávajú výrečné svedectvo o školskej minulosti. Najstarším predpokladaným priestorom pre výuku na našom území je základ obdĺžnikového chrámu s trojlístkovou apsid...

Tresty v školách - z histórie školstva

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Už J. A. Komenský zdôrazňoval, že škola bez disciplíny je ako mlynské koleso bez vody. Možno aj preto sa v minulosti považovali tresty za nevyhnutné pre udržanie disciplíny.

Školské prázdniny

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

História školstva Pre každého žiaka, ale aj učiteľa sú prázdniny (dovolenky) vari najočakávanejším obdobím roka. Aj prázdniny majú svoju históriu.

Výlety, exkurzie - Česká Skalice - Náučný chodník Babiččino údolí - zámok Ratibořice

Autor/i: redakcia

Školské výlety a exkurzie môžu byť príjemným spestrením školského života. Ponúkame skúsenosťou overené a v obrazovej prílohe zdokumentované miesta, ktoré je príjemné navštíviť. V Babičkinom údolí  Poviedka Boženy Němcovej Babička sa odohráva v krá...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk