Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Výška príspevku na stravovanie pri práci z domu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chcem sa opýtať na výšku príspevku na stravovanie v prípade, že zamestnancom sa prispieva na hlavné jedlo v jedálni v zmysle zákona. Nemáme stravovacie poukážky. Počas príležitostnej práci z domu musím poskytovať finančný príspevok na stravovanie ...

Zmluva na poskytovanie stravných poukážok a zmena rozhodnutia zamestnanca N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Ako bude postupovať škola, ktorá má uzatvorenú zmluvu na poskytovanie stravovacích poukážok a zamestnanci sa rozhodnú požiadať o vyplácanie finančného príspevku na stravovanie?

Náklady súvisiace s výkonom funkcie predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií N

Autor/i: -

Náklady škôl súvisiace s výkonom predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií sa uhrádzajú v súlade s § 90 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr...

Náhrada za stravu počas home office N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme škola s 2 školskými jedálňami. V  súlade so Zákonníkom práce a s podnikovou KZ v čase, keď ŠJ nevarí, poskytujeme zamestnancom, ktorí sú v práci, stravný lístok. Od 1.3.2021 si bude môcť zamestnanec vybrať náhradu buď stravný lístok alebo fina...

Náklady - výkon funkcie predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií N

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2021:

Zdanenie príspevkov na stravu zamestnancov N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Prosím Vás o informáciu ohľadom príspevkov na stravu pre zamestnancov. Od januára 2021 by príspevky na stravu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú home office, nemali byť zdanené. Je to tak v poriadku alebo až od účinnosti novely Zákonníka práce od ...

Príplatky pre vychovávateľa za prácu v sobotu a v nedeľu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chcem sa opýtať na príplatky pre vychovávateľov. Ak majú svoj pracovný čas rozvrhnutý aj na sobotu a nedeľu, patrí zamestnancovi príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu? Každý odpracuje 37, 5 hodiny od pondelka do nedele, v tomto čase má aj  pracov...

Stravné zamestnanca počas home office a nediskriminácia N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnávateľ poskytuje stravu zamestnancom školy v priestoroch školy a je zabezpečovaná na základe zmluvy do výdajne stravy v škole, kde zamestnanci pracujú. Počas home officu im vzniká nárok na stravné vo výške 2,11 eur od zamestnávateľa (55 % z...

Minimálna výška finančného príspevku na stravu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Škola prevádzkuje výdajnú školskú jedáleň, v ktorej je poskytovaná strava deťom materskej a základnej školy a tiež zamestnancom. Otázka je, či môže zamestnávateľ aj v tomto prípade poskytnúť zamestnancom finančný príspevok na stravu a dať svojim z...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ