Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Ekonomika a hospodárenie

Určenie finančných prostriedkov na školské stravovanie N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

 V obci je obecná základná škola so 450 žiakmi, na stravovanie chodí cca 300 žiakov. Ako obec určí finančné prostriedky pre zariadenie školského stravovania?

Základná finančná kontrola - prijímacie konanie na stredné školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Chceli by sme Vás poprosiť o radu ohľadne základnej finančnej kontroly vykonanej v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z., ktorá sa vykonáva pri prijímacom konaní na stredné školy pri Rozhodnutiach o prijatí žiakov. V akých konkrétnych prípadoch sa v...

Výška príspevku na osobné náklady na asistenta učiteľa N

Autor/i: -

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže minist...

Výška motivačného štipendia v školskom roku 2020/2021 N

Autor/i: -

Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

Preplatenie nadčasovej práce riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Riaditeľ základnej školy učí týždenne dve hodiny nad svoj základný úväzok. Môže si túto nadčasovú prácu aj preplatiť ako nadčas ? V minulosti to nebolo možné, ako je to dnes?

Dotácie na rekonštrukciu priestorov N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

ZUŠ má od obce schválené nové priestory, má hotovú projektovú dokumentáciu a schválené stavebné povolenie. Mimoriadna situácia obci zhoršila finančnú situáciu a nie je naklonená k rekonštrukcii schválených priestorov. Keďže je ZUŠ záujmová činnosť...

Príplatky pre vychovávateľa za prácu v sobotu a v nedeľu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chcem sa opýtať na príplatky pre vychovávateľov. Ak majú svoj pracovný čas rozvrhnutý aj na sobotu a nedeľu, patrí zamestnancovi príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu? Každý odpracuje 37, 5 hodiny od pondelka do nedele, v tomto čase má aj  pracov...

Usmernenie k zúčtovaniu príspevku na ŠvP od 2. septembra do 31. decembra 2020 N

Autor/i: -

Dňa 30. 9. 2020 bolo zverejnené odporúčanie pre školy a školské zariadenia nerealizovať organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou. Ak škola v čiastočnom alebo plnom rozsahu odstúpila od zmluvy na objednané pobyty v ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ