Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Covid-19 Personalistika

COVID-19 Opatrenie UVZ SR - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania N

Autor/i: -

ÚVZ SR stanovil protiepidemiologickée opatrenia, za ktorých umožnil činnosť školským zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie. Umožnil tiež podávanie suchej stravy, teplého jedla v zariadeniach školského stravovania pre všetky deti. Distribú...

COVID-19 Práca v domácnosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zákonom č. 66/2020 Z. z. sa novelizoval zákon č. 311/2001 Z. z. Treba upraviť prácu v domácnosti aj písomnou formou, napr. dodatkom k pracovnej zmluve alebo stačí jednoduché oznámenie zo strany zamestnávateľa? Zákonník práce od účinnosti zákona č....

COVID-19 Rozdelenie pracovného času - práca na doma a prekážka v práci N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Učiteľ gymnázia má nariadenú prácu z domácnosti z dôvodu uzatvorenia škôl. Pracovný čas učiteľa je 37,5 hod. týždenne, teda 7,5 hod. denne. Môže zamestnávateľ určiť učiteľovi rozsah práce z domácnosti tak, aby jeho vyučovacia činnosť z domu bola v...

COVID-19 Kontrola priestoru školníkom a plat N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Riaditeľ školy určil školníkovi kontrolu priestorov 1x do týždňa v rozsahu 3 hodín. Ako sa školníkovi zohľadní takýto deň v plate, ak jeho pracovný čas je 7,5 hod. denne? Započíta sa takýto deň ako odpracovaný celý deň 7,5 hod. aj s nárokom na str...

COVID-19 Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ - termíny - aktualizácia N

Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad termínov súvuisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu. Vzhľadom na súčasnú situáciu  dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Treba aktuálne sledovať stránku s...

COVID-19 Práca z domu N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípadoch, ak zamestnanec má zabezpečovať online vzdelávanie žiakov a nemá doma internet. Je povinný po jeho zavedení mu na jeho prevádzku zamestnávateľ prispieť?

COVID-19 Home office – majstri odbornej výchovy N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Poprosím Vás o radu, čo sa týka home office u majstrov odbornej výchovy. Podľa môjho názoru u nich práca formou home office nie je objektívne možná. Ako majú vzdelávať zručnosti dištančnou formou? Ako je to u nich s náhradou mzdy?

COVID-19 Postup zamestnávateľa počas pandémie pri realizácii krúžkovej činnosti N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže zamestnávateľ požiadať učiteľov, ktorí realizovali záujmovú krúžkovú činnosť v škole, aby ju realizovali podľa svojich možností a kreativity aj v tomto období prerušeného vyučovania so žiakmi dištančnou formou?

COVID-19 Postup zamestnávateľa počas prerušenia vyučovania cez veľkonočné prázdniny N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Počas prerušenia vyučovania sú veľkonočné prázdniny od 9. do 14. 4. 2020. V nadväznosti na prerušenie vyučovania ma zaujíma, ako má zamestnávateľ postupovať u zamestnancov pri vykrytí dvoch pracovných dní 9. 4. a 14. 4.2020, ktoré sú súčasťou veľk...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Funkčné obdobie žiackej školskej rady N

Publikované:

Dištančné vzdelávanie a zápis do ETK N

Publikované:

Riaditeľ školy dlhodobo PN N

Publikované:

Kvalifikácia SOCIÁLNY PEDAGÓG N

Publikované: