Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

COVID-19

Prehľad okresov - stupne varovania s platnosťou od 5. 4., 12. 4. a 19. 4 N

Autor/i: -

Od 5. apríla je 10 okresov v IV. stupni varovania (čiernom), v III. stupni – bordovom bude 52 okresov a v II. stupni – červenom bude 17 okresov. Od 12. apríla budú mať dva okresy IV. stupeň varovania, čiernu farbu. Slovensko ako celok zostáva naďa...

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy v čase opatrení N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Potrebujeme urobiť ustanovujúce zasadnutie novej Rady školy? Môžem zasadnutie zvolať aj napriek súčasnej pandemickej situácii sme čierny okres?  

COVID-19 Hodnotenie žiakov ZŠ a usmernenie k vydaniu výpisu N

Autor/i: -

Žiakov základných škôl možno hodnotiť slovným hodnotením, klasifikáciou („známkou“), kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

COVID-19 Hodnotenie žiakov SŠ a usmernenie k vydaniu výpisov N

Autor/i: -

Žiakov strednej školy (ďalej len "SŠ") za 1. polrok v rámci záverečného hodnotenia možno hodnotiť klasifikáciou alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Usmernenie sa primerane vzťahuje aj na SŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Umožnenie vstupu na pracovisko zamestnancovi, ktorý z dôvodu zdravotnej kontraindikácie nemohol podstúpiť testy na koronavírus N

Autor/i: -

Za akých podmienok môže zamestnávateľ umožniť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý nemohol podstúpiť testy na koronavírus z dôvodu existujúcej zdravotnej kontraindikiácie? V článku analyzujeme právny problém, ktorý vznikol z nesúladu medzi vyh...

Dištančné vzdelávanie a zápis do ETK N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Prosím o poskytnutie rady ohľadom dištančného vzdelávania. V prípade, že budeme učiť dištančne a budeme mať zmenený rozvrh, môžeme všetko riadne zapisovať do elektronickej triednej knihy, alebo treba mať zvlášť agendu, kde budú učitelia zapisovať ...

Náhrada za stravu počas home office N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme škola s 2 školskými jedálňami. V  súlade so Zákonníkom práce a s podnikovou KZ v čase, keď ŠJ nevarí, poskytujeme zamestnancom, ktorí sú v práci, stravný lístok. Od 1.3.2021 si bude môcť zamestnanec vybrať náhradu buď stravný lístok alebo fina...

COVID-19 Kontakt s pozitívnou osobou a vyhlášky ÚVZ SR N

Autor/i: -

Ako treba postupovať v prípade podozrenia na COVID-19? Ako požiaadať o vyšetrenie na COVID-19? Čo treba robiť, ak kontakt nastal? Kedy je nutné absolvovať test? Kedy príde SMS o výsledku vyšetrenia? Aký je priebeh domácej izolácie? Ako rozprávať s...

COVID-19 Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách N

Autor/i: -

V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 vydalo MŠVVaŠ SR usme...

Uznesenie vlády od 3. 3. 2021 - Rozhodnutie ministra a návrat do škôl od 8. 3. N

Autor/i: -

Vláda SR schválila návrh na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ