Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Gymnázium (šport) – pracovný čas N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Sme gymnázium - šport (naša škola nebola transformovaná na športovú strednú školu). Podľa nariadenia vlády č. 211/2019 Z. z. školský tréner má 60-minútovú hodinu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Základný úväzok trénera je 23 hodín, ...

Kvalifikovanosť učiteľa 1. stupňa na 2. stupni

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Je učiteľ 1. stupňa plne kvalifikovaný vyučovať predmety HUV, VYV, TŠV na 2. stupni a učiteľ 2. stupňa vyučovať tieto predmety kvalifikovane na 1. stupni. Je učiteľ 1. stupňa so špecializáciou TŠV, resp. s rigoróznou skúškou pre 2. stupeň ...

Počet dní dovolenky špeciálneho pedagóga N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka:  Máme dilemu so stanovením nároku na počet dní dovolenky školského špeciálneho pedagóga. Od 1. 9. 2019 školský špeciálny pedagóg v základnej škole už nie je odborným zamestnancom, ale pedagogickým zamestnancom. Nárok na počet dní dovolenky...

Rozvrhnutie pracovného času a práca nadčas

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Môže riaditeľ školy od učiteľa žiadať, aby jeho denný počet odpracovaných hodín na pracovisku bol 7,5 hodiny a nadčasy? Môže rozvrhnúť pracovný čas učiteľov na priamu činnosť a ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činn...

Uznanie adaptačného vzdelávania pri prestupe na inú školu N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Nastúpila k nám na miesto asistentky učiteľa pracovníčka, ktorá má skončenú obchodnú akadémiu. V šk. r. 2018/2019 pracovala ako pedagogický asistent na špeciálnej základnej škole, kde úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie ako začínajúci p...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk