Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Gymnázium (šport) – pracovný čas

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Sme gymnázium - šport (naša škola nebola transformovaná na športovú strednú školu). Podľa nariadenia vlády č. 211/2019 Z. z. školský tréner má 60-minútovú hodinu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Základný úväzok trénera je 23 hodín, ...

Kvalifikovanosť učiteľa 1. stupňa na 2. stupni

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Je učiteľ 1. stupňa plne kvalifikovaný vyučovať predmety HUV, VYV, TŠV na 2. stupni a učiteľ 2. stupňa vyučovať tieto predmety kvalifikovane na 1. stupni. Je učiteľ 1. stupňa so špecializáciou TŠV, resp. s rigoróznou skúškou pre 2. stupeň ...

Kvalifikovanosť učiteľa 1. stupňa na lyžiarsky výcvik

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Môže byť učiteľ 1.-4. ročníka kvalifikovaný na lyžiarsky výcvik?

Počet dní dovolenky špeciálneho pedagóga

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka:  Máme dilemu so stanovením nároku na počet dní dovolenky školského špeciálneho pedagóga. Od 1. 9. 2019 školský špeciálny pedagóg v základnej škole už nie je odborným zamestnancom, ale pedagogickým zamestnancom. Nárok na počet dní dovolenky...

Prípustný počet vymeškaných hodín a preskúšanie žiaka N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Aký je prípustný počet vymeškaných hodín (ospravedlnených alebo neospravedlnených) na základnej škole, pri ktorom ešte žiakovi nehrozí skúšanie v náhradnom termíne? Je niekde stanovený presný počet vymeškaných hodín, pri ktorom už je nutné...

Rozvrhnutie pracovného času a práca nadčas

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Môže riaditeľ školy od učiteľa žiadať, aby jeho denný počet odpracovaných hodín na pracovisku bol 7,5 hodiny a nadčasy? Môže rozvrhnúť pracovný čas učiteľov na priamu činnosť a ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činn...

Uznanie adaptačného vzdelávania pri prestupe na inú školu

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Nastúpila k nám na miesto asistentky učiteľa pracovníčka, ktorá má skončenú obchodnú akadémiu. V šk. r. 2018/2019 pracovala ako pedagogický asistent na špeciálnej základnej škole, kde úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie ako začínajúci p...

Vychovávateľ ako inštruktor lyžovania N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: So záujmom som si prečítal informáciu, že učiteľ prvého stupňa môže byť inštruktorom lyžovania bez toho, aby absolvoval ďalšie certifikované vzdelávanie. Hľadal som možnosť pre naše učiteľky absolvovať takýto kurz, no nepodarilo sa mi to. ...

Zaradenie začínajúcej vychovávateľky a príplatok N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka:  Vychovávateľka v školskom klube detí bola prijatá od 1. 9. 2018 ako nekvalifikovaná (ukončené úplné odborné vzdelanie v nepedagogickom odbore). V tom čase zároveň nastúpila na VŠ odbor vychovávateľstvo. Prvý stupeň (Bc.) ukončí pravdepodo...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk