Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Mgr. Soňa Dolníková

Odobratie kreditov po vykonaní atestácie N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka: Naša učiteľka vykonala dňa 16. 12. 2019 druhú atestáciu. O jej vykonanie požiadala do 31. 8. 2019, aj odovzdala atestačnú prácu. Chcem sa spýtať, či jej má byť odobraných 60 kreditov za vykonanie 2. atestácie?

Osobný spis žiaka

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka:  Je povinné viesť osobný spis žiaka? Na stránke MŠVVaŠ SR je dostupné tlačivo Osobný spis dieťaťa alebo žiaka. Možno tento vzor použiť pre dieťa materskej školy aj pre žiaka základnej školy?

Výpočet úväzku pre dvoch zástupcov

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka: V škole je riaditeľ a dvaja zástupcovia riaditeľa (ako riadiaci pracovníci). Ako sa postupuje pri výpočte úväzku zástupcov (jeden ma riadiacu pôsobnosť pre teoretické vyučovanie a druhý zástupca školy pre technicko-ekonomické činnosti), ak...

Zamestnanie pedagóga nad 67 rokov

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka:  Môžem zamestnať učiteľa na dohodu o pracovnej činnosti, resp. na dohodu o vykonaní práce, ktorý má viac ako 67 rokov? Potrebujem zabezpečiť kvalifikovanosť výučby a momentálne je toto pre nás jediné (okamžité) riešenie. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk