Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Mgr. Simonetta Holešová

Materská škola Jána Kollára,

elokované triedy Rakárenská, 901 01 Malacky

VZOR - Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode

Autor/i: Mgr. Simonetta Holešová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Plánu organizačného zabezpečenia školy v prírode pre materské školy

VZOR - Plán výchovno-vzdelávacej činnosti zimnej školy v prírode - materská škola

Autor/i: Mgr. Simonetta Holešová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Plánu výchovno-vzdelávacej činnosti zimnej škole v prírode - materská škola.

VZOR - Smernica pre organizovanie lyžiarskeho kurzu v rámci zimnej školy v prírode v MŠ + informovaný súhlas

Autor/i: Mgr. Simonetta Holešová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Smernice pre organizovanie kurzov (lyžiarsky kurz, kurz korčuľovania) v rámci zimnej školy v prírode a informovaný súhlas pre vyslanie dieťaťa do školy v prírode. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk