Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Peter Lengyel Education,

Považská Bystrica

Web: Edusmile

Moderné formy zážitkových programov

Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Široká škála zážitkových programov začína pri interaktívnych kioskoch v novovzniknutých poznávacích centrách, cez výnimočné programy rôznych združení, až po celodenné zážitkové aktivity na kľúč, kde organizátor, pripraví celodenný program a ešte a...

Školské výlety a exkurzie

Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Striedanie predmetov, zvonenie, pravidelný rozvrh je klasickým koloritom denného pobytu v škole pre žiaka aj pre učiteľa. Prepojenie vyučovania s realitou a zmiešanie oddelených predmetov do celistvého vnímania sveta, by malo byť dôležitým cieľom ...

VZOR - Návrh na zabezpečenie školskej akcie

Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Návrhu na organizačné zabezpečenie školskej akcie. 

Zabezpečenie autobusu na školský výlet, resp. exkurziu

Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Zabezpečenie dopravy začíname hľadaním dopravcu. Ak sme z obce, z mesta, kde sídli viac dopravcov, odporúčame osloviť viacerých.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk