Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD.

Vysoká škola Dubnický technologický inštitút, s. r. o.

Katedra školskej didaktiky, Dubnica nad Váhom

Publikácie vo WK: Didaktika vysokej školy, Školské podvádzanie

Objektívnosť a spravodlivosť hodnotenia

Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Problematika objektívnosti a spravodlivosti hodnotenia spočíva v tom, že hodnotenie prežíva žiak emotívne a je citlivý na pocit nespravodlivosti a neobjektívnosti v hodnotení. 

Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov, vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, hodnotenia a klasifikácie...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk