Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Atestačná skúška - vedúca ŠKD

Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: 

Musí mať vychovávateľka školského klubu detí, ktorú chceme vymenovať za vedúcu ŠKD, 1. atestačnú skúšku? 

 

 

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka v školskom roku 2019/2020 N

Publikované:

Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ.

Testovanie 5-2017 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ N

Publikované:

Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ.

Testovanie 5 (T5-2017) N

Publikované:

22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017). Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Dodatok č. 1 - Testovanie 5 N

Publikované:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva Dodatok č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2017/2018. 

Testovanie v 5. ročníku základnej školy A

Publikované: Aktualizované:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)  na základe kontraktu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu zabezpečuje testovanie žiakov piateho ročníka (T5) v školskom roku 2015/2016.