Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Ako vybaviť žiakov do školy rúškami

Publikované: Autor/i: -

Tvárové rúško nás účinne chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché. Deti je preto potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku. 

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Doplnková správa o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v SR N

Publikované:

Výchova a vzdelávanie, voľný čas a kultúrne aktivity (odporúčania ‒ výber) Najvýznamnejším problémom vzdelávacieho systému je spôsob výchovy a vzdelávania, ktorý nerešpektuje prirodzené i individuálne potreby dieťaťa. Dieťa a jeho vzdelávacie potreby a možnosti nie je v centre záujmu vzdelávacieho systému. Väčšia pozornosť zo strany štátu a samosprávy sa naďalej venuje budovám, obsahu vzdelávania, zamestnancom školy atď. Vzdelávací systém nie je schopný poskytnúť rovný prístup k vzdelávaniu. Sociálno-ekonomický status je určujúcim už pri zaradení dieťaťa do školy, a toto nastavenie aj ďalej výrazne ovplyvňuje celkovú úspešnosť dieťaťa v škole a následne i v živote či práci. Aktuálny vzdelávací systém prehlbuje rozdiely medzi deťmi. Chýba podporný systém pre učiteľov, zameraný na nové prístupy v učení, ktoré dávajú nástroje aj na inkluzívne vzdelávanie a prepojenie učiteľov s ďalšími odborníkmi a špecialistami.