Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Články

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zhromažďovanie vašich osobných údajov

Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s vašou osobou či firmou a ktoré slúžia výhradne k poskytnutiu či doručeniu vyžiadanej služby či produktu a k zasielaniu obchodných ponúk, môžu obsahovať vaše meno a priezvisko, titul, názov vašej spoločnosti či organizácie, váš kontaktný email a telefón, adresu do práce či domov.

Webové stránky prvádzkované Wolters Kluwer s.r.o., môžu zhromažďovať určité informácie o návšteve uživateľov, napríklad názov poskytovateľa internetových služeb a adresu IP, z ktorej sa títo užívatelia prihlasujú, dátum a čas ich prístupu na daný web, navštevované stránky, dotazy zadané pri vyhľadávaní, otvorené dokumenty či internetovú adresu, z ktorej sa na weby Wolters Kluwer užívatelia priamo pripojili. Tieto informáce slúžia k zlepšeniu týchto webov, ich správe a analýze trendov.

Zabezpečenie a prístup k vašim osobným údajom

Zabezpečeniu vašich osobných údajov venujeme veľkú pozornosť. Pomocou celej škály zabezpečovacích technológií a postupov pomáhame chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím či zverejnením. Údaje, ktoré nám poskytnete, uchovávame na počítačových serveroch s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzejú v zabezpečených prevádzkach. K údajom majú prístup iba vybraní zamestnanci společnosti Wolters Kluwer s.r.o., zabezpečujúci zákaznícky servis, distribúciu či spracovávajúci analýzy pre následné využitie v obchode, marketingu a vývoji produktov a služieb.

Na žiadosť zákazníka, ktorá musí byť doručená v písomnej forme na adresu společnosti, poskytneme bezodkladne údaje vedené o zákazníkovi, zákazník môže požiadať o ich opravu či pozastavenie zasielania prípadných obchodných oznámení.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Novinky