Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Trestnoprávna zodpovednosť

Zákon 274/2017 Z.z.

Schválený 12. 10. 2017 Účinný 1. 1. 2018 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 305/2005 Z.z. N

Schválený 25. 5. 2005 Účinný 1. 9. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 301/2005 Z.z.

Schválený 24. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

301/2005 Z.z. Trestný poriadok

Zákon 91/2016 Z.z. N

Schválený 13. 11. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 11. 2020  

91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 153/2001 Z.z. N

Schválený 28. 3. 2001 Účinný 1. 5. 2001 Novelizovaný: 8. 9. 2020  

153/2001 Z.z. o prokuratúre

Zákon 171/1993 Z.z.

Schválený 6. 7. 1993 Účinný 1. 9. 1993 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

171/1993 Z.z. o Policajnom zbore

Zákon 564/1991 Zb.

Schválený 3. 12. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 4. 2020  

564/1991 Zb. o obecnej polícii

Zákon 300/2005 Z.z.

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

300/2005 Z.z. Trestný zákon

Zákon 372/1990 Zb.

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 1. 10. 1990 Novelizovaný: 1. 12. 2020  

372/1990 Zb. o priestupkoch

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

315/2020 Z.z.

Účinný 15. 11. 2020  

306/2020 Z.z.

Účinný 5. 11. 2020  

324/2020 Z.z.

Schválený 3. 11. 2020  

326/2020 Z.z.

Schválený 3. 11. 2020  

325/2020 Z.z.

Schválený 3. 11. 2020  


Zmena nastane

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

209/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2021  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

5/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2021  


Archív zmien v legislatíve