Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Školské stravovanie

Zákon 355/2007 Z.z. N

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 31. 12. 2021  

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zákon 533/2007 Z.z.

Schválený 16. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007 Novelizovaný: 1. 5. 2019  

533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Vyhláška 330/2009 Z.z. N

Schválený 14. 8. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

o zariadení školského stravovania

Nariadenie vlády 339/2008 Z.z.

Schválený 20. 8. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2016 Zrušený: 1. 8. 2017  

o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách

Nariadenie vlády 341/2009 Z.z.

Schválený 19. 8. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 15. 8. 2014 Zrušený: 1. 8. 2017  

o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

440/2015 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2022  

310/2019 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2022  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2022  

158/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2022  

203/2022 Z.z.

Účinný 15. 6. 2022  


Zmena nastane

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 30. 6. 2022  

113/2015 Z.z.

Zrušený: 1. 7. 2022  

250/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

437/2020 Z.z.

Zrušený: 1. 7. 2022  

209/2011 Z.z.

Zrušený: 1. 7. 2022  


Archív zmien v legislatíve