Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Profesijný rozvoj

Zákon 361/2019 Z.z.

Schválený 28. 10. 2019 Účinný 15. 11. 2019  

361/2019 Z.z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

Zákon 138/2019 Z.z. N

Schválený 10. 5. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 97/2010 Z.z.

Schválený 15. 3. 2010 Účinný 15. 4. 2010 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

97/2010 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii

Zákon 568/2009 Z.z.

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 2. 2010 Novelizovaný: 1. 9. 2015  

o celoživotnom vzdelávaní, v znení zákona č. 315/2012 Z. z.

Vyhláška 581/2007 Z.z.

Schválený 27. 11. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Zrušený: 1. 11. 2013  

o doplňujúcom pedagogickom štúdiu

Vyhláška 445/2009 Z.z.

Schválený 19. 10. 2009 Účinný 15. 11. 2009 Zrušený: 1. 9. 2019  

o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zákon 201/2019 Z.z.

Schválený 3. 7. 2019 Účinný 1. 9. 2019  

201/2019 Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Zákon 1/2020 Z.z.

Schválený 23. 12. 2019 Účinný 15. 1. 2020  

1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

630/2008 Z.z.

Novelizovaný: 2. 1. 2022  


Zmena nastane

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 28. 1. 2022  

352/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

125/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  


Archív zmien v legislatíve