Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Priznanie štipendií

Zákon 245/2008 Z.z. N

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 4. 2021  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon 601/2003 Z.z. N

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 174/2020 Z.z.

Schválený 19. 6. 2020 Účinný 1. 7. 2020  

174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima

Zákon 600/2003 Z.z. N

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

315/2020 Z.z.

Účinný 15. 11. 2020  

306/2020 Z.z.

Účinný 5. 11. 2020  

325/2020 Z.z.

Schválený 3. 11. 2020  

324/2020 Z.z.

Schválený 3. 11. 2020  

326/2020 Z.z.

Schválený 3. 11. 2020  


Zmena nastane

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

596/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

448/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

597/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  


Archív zmien v legislatíve