Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Priznanie štipendií

Zákon 245/2008 Z.z. N

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon 601/2003 Z.z. N

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 174/2020 Z.z.

Schválený 19. 6. 2020 Účinný 1. 7. 2020  

174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima

Zákon 600/2003 Z.z. N

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

201/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

99/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  


Zmena nastane

225/2013 Z.z.

Novelizovaný: 5. 12. 2022  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 12. 2022  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

583/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

24/2022 Z.z.

Účinný 1. 1. 2023  


Archív zmien v legislatíve