Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Priznanie štipendií

Zákon 245/2008 Z.z.

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2021  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon 601/2003 Z.z.

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 19. 1. 2021  

601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 174/2020 Z.z.

Schválený 19. 6. 2020 Účinný 1. 7. 2020  

174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima

Zákon 600/2003 Z.z.

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

250/2007 Z.z.

Novelizovaný: 16. 7. 2021  

78/2012 Z.z.

Novelizovaný: 16. 7. 2021  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 16. 7. 2021  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  


Zmena nastane

200/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

314/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  


Archív zmien v legislatíve