Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Ochrana osobných údajov

Zákon 122/2013 Z.z.

Schválený 30. 4. 2013 Účinný 1. 7. 2013 Novelizovaný: 1. 6. 2017 Zrušený: 25. 5. 2018  

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 18/2018 Z.z. N

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  

93/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  


Zmena nastane

462/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

480/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  


Archív zmien v legislatíve