Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Hygiena detí a mládeže

Vyhláška 527/2007 Z.z.

Schválený 16. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007  

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Zákon 526/2007 Z.z.

Schválený 15. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007  

526/2007 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

Zákon 521/2007 Z.z.

Schválený 16. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007  

521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

440/2015 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2022  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2022  

203/2022 Z.z.

Účinný 15. 6. 2022  

223/2022 Z.z.

Schválený 15. 6. 2022  

224/2022 Z.z.

Schválený 15. 6. 2022  


Zmena nastane

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 30. 6. 2022  

113/2015 Z.z.

Zrušený: 1. 7. 2022  

250/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

437/2020 Z.z.

Zrušený: 1. 7. 2022  

209/2011 Z.z.

Zrušený: 1. 7. 2022  


Archív zmien v legislatíve