Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Financovanie školstva

Zákon 597/2003 Z.z. N

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 2. 1. 2022  

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Nariadenie vlády 630/2008 Z.z. N

Schválený 10. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 2. 1. 2022  

630/2008 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Zákon 564/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády 668/2004 Z.z.

Schválený 1. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

67/2020 Z.z.

Novelizovaný: 20. 5. 2022  

102/2020 Z.z.

Novelizovaný: 20. 5. 2022  

159/2018 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2022  

164/2022 Z.z.

Schválený 9. 5. 2022  

163/2022 Z.z.

Schválený 9. 5. 2022  


Zmena nastane

231/2009 Z.z.

Novelizovaný: 30. 5. 2022  

163/2022 Z.z.

Účinný 30. 5. 2022  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

164/2022 Z.z.

Účinný 1. 6. 2022  


Archív zmien v legislatíve