Vyhľadávanie v Metodike vzdelavánia

Metodika vzdelávania

Hlavná stránka Archív článkov 2015  

Zoradiť podľa:

Metodika vyučovania - September 2015

Experimentálne overovanie projektu Škola pre každého - škola na každý deň

Kategória: PROGRAM: Škola pre každého ... Autor: Spojená škola, Letná, Poprad

Súčasná škola sa musí prispôsobovať  podmienkam a systémovým pravidlám stanoveným zvonka. Jej procesy i výsledky sú pod neustálou kontrolou. Žije v každodennom strese, aby neporušila nejaké pravidlá neustále novelizovaného a neprehľadne zosieťovaného systému. Doposiaľ v nej pretrvávajú postupy typické pre dávno prežitý a vývojovo prekonaný priemyselný vek. A tí, ktorí sú stredobodom jej záujmu, teda žiaci a študenti, nie sú pripravení riešiť úlohy, ktoré ich čakajú v osobnom či profesionálnom živote novej doby. 

Odborná konferencia - Škola pre každého - škola na každý deň

Kategória: PROGRAM: Škola pre každého ... Autor: Spojená škola, Letná, Poprad

V priestoroch Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade sa 15. 10. 2015 bude konať celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti ukončenia experimentálneho overovania projektu Škola pre každého - škola na každý deň.

Modifikácia správania sa v triede

Kategória: Metodika vyučovania Autor: doc. PaedDr. Alena Doušková, PhD., Mgr. Veronika Fábryová,

Príspevok sa zaoberá teóriami správania sa, konkrétne teóriou Jeana Piageta, Williama Kohlberga a Rudolfa Direkusa v prvej triede základnej školy. Bližšie popisuje rôzne fázy a štádiá správania sa žiakov jednotlivých teórií s konkrétnym poukázaním na aktivity vhodné pre modifikáciu konkrétneho správania, doplnené o modelové situácie.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk