Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Špecializácia v mediácii pre mediátorov aj pedagógov - Školská mediácia

Kategória: Mediácia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizuje špecializovaný kurz pre mediátorov aj pedagogických a odborných zamestnancov zameraný na školskú mediáciu. Hlavným cieľom je aktualizovanie profesijných kompetencií dôležitých pre vykonávanie mediácie ako odbornej metódy v školách a školských zariadeniach s dôrazom na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti alternatívneho riešenia konfliktov (vyjednávanie, facilitácia, mediácia) a implementovania programu rovesníckej mediácie do škôl. 

Rozsah: 20 hodín

Cieľová skupina: mediátori, pedagogickí a odborní zamestnanci

Lektorky: Dušana Bieleszová, Soňa Koreňová

Čas: 13.00 -17.00 hod.

Termín: 18. a 25. apríla a 2. a 9. mája  2023

Špecifické ciele:

  • Získať odborné a didaktické zručnosti k vedeniu vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti alternatívneho riešenia konfliktov (vyjednávanie, facilitácia, mediácia) so zameraním na príčiny konfliktov, pocity, druhy konfliktov, sebaovládanie, zvládanie hnevu, agresivity, obranné mechanizmy, skupinové myslenie, prácu s emóciami a úsudkom, aktívnym počúvaním, rozhodovaním, reflektovať výchovný potenciál alternatívneho riešenia konfliktov (metódy prípravy na zvládanie a riešenie konfliktov), konsenzuálny prístup pri riešení nedorozumení, nejasností a sporov, práca s dynamikou skupiny, dynamikou celej inštitúcie ako sociálneho systému a fungovania jeho subsystémov, prípadové štúdie zo školského prostredia ˗ práca s dôležitými dospelými  - pedagogickými a odbornými zamestnancami.
  • Získať kľúčové kompetencie pre vytvorenie programu rovesníckej mediácie v podmienkach škôl, resp. školských zariadení, posilniť didaktické zručnosti mediátorov dôležitých pre prácu so žiakmi v rovine tréningu aj supervízie programu (rizikové skupiny žiakov, podmienky implementovania programu, tréning zručností – pozorovanie deja, aktívne počúvanie, verbálna a neverbálna komunikácia, práca s emóciami, uhly pohľadu, parafrázovanie, reflexia, sebareflexia, argumenty, protiargumenty, brainstorming, mediačný proces a udržateľnosť programu) – rovesnícka mediácia v školskom prostredí.

Zdroj a ďalšie informácie: https://cdv.uniba.sk/skolska-mediacia/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk