Zmeniť obdobie kalendára

Vyhľadávanie v kalendári udalostí

nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2019/2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Kalendár udalostí

Hlavná stránka Kalendár udalostí

Maturitná skúška 2020 - pokyny od 1.4. do 30. 6.

Publikované: 6. 3. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách.

  • Do 29. 4. Predseda školskej maturitnej komisie (ďalej len "MK") oznámi riaditeľovi SŠ súhlas/nesúhlas s vymenovaním za predsedu školskej MK.
  • Do 7. 5. Okresné úrady v sídle kraja (OÚ v sídle kraja) pre SŠ v ich územnej pôsobnosti určia predsedu školskej MK.
  • Do 7. 5. Riaditeľ SŠ vymenuje členov predmetovej MK.
  • Najneskôr do 7. 5. Riaditeľ SŠ na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len "MS"), ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas internej časti MS používať.
  • Do 7. 5. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka oznámi SŠ záujem o vykonanie internej časti MS z dobrovoľného predmetu alebo oznámi jej zrušenie.
  • 7. 5. Končí sa vyučovanie pre posledné ročníky v SŠ. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka SŠ je 7. máj 2020.
  • Do 15 5. OÚ v sídle kraja pre SŠ v ich územnej pôsobnosti určia konkrétne termíny internej časti MS.
  • Od 25. 5. do 13. 6. Interná časť MS.
  • Najneskôr 30.6. Vysvedčenie posledného ročníka SŠ vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením.

 

Ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/