Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zmeny v zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Dátum: Rubrika: Legislatíva

V aktuálnom príspevku z oblasti legislatívy sumarizujeme zmeny, ktoré nastali v roku 2022 v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Venujeme sa téme pracovnej činnosti, nadčasov, vzdelávania, bezúhonnosti, dohody, mlčanlivosti. V článku informujeme napr. o kariérovom stupni, špecializovanej činnosti, profesijnom rozvoji.

Zákon č. 138/2019 Z. z. bol v roku 2022 výrazne zmenený prijatím zákona č. 414/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“), ktorý je platný od 19. novembra 2021 a nadobudol účinnosť 1. januára 2022. V roku 2022 bol ešte doplnený zákonom č.128/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je platný od 13. apríla 2022 a účinnosť nadobudol od 1. septembra 2022.

PRACOVNÁ ČINNOSŤ – S cieľom zjednotiť prístup rôznych subjektov k otázke plnenia kvalifikačných predpokladov a bezúhonnosti došlo k jednoznačnejšiemu vymedzeniu spôsobu výkonu pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca.

NADČAS – Zákonník práce upravuje prácu nadčas vo všeobecnej rovine a zákon č. 138/2019 Z. z. upravuje prácu nadčas v špecifických podmienkach výkonu pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov, kde je rozvrhnutý základný úväzok. Podľa aktuálnej úpravy sa očakáva, že najskôr bude odpracovaný základný úväzok a následne budú odpracované nadčasové hodiny. Nadčasové hodiny preto musia byť plánované ako posledné v pracovnom týždni. Zákon hovorí, že k práci nadčas dochádza vtedy, ak je splnený základný úväzok.

DOPLNENIE ZÁKLADNÉHO ÚVÄZKU – Rozšírila sa možnosť dopĺňania si základného úväzku pracovnou činnosťou v ďalšej kategórii alebo podkategórii pre pedagogických zamestnancov na strednej odbornej škole, ktorá poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Cieľom je rozšíriť možnosť pôsobenia odborníkov z praxe v odbornom vzdelávaní. Sformulovala sa požiadavka na kvalifikáciu pedagogického asistenta, ktorý si dopĺňa pracovne základný úväzok výkonom pracovnej činnosti učiteľa, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy. Táto úprava predpokladá dostatok pedagogických asistentov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v uvedených kategóriách pedagogického zamestnanca.

DOHODY – Nedostatok učiteľov možno riešiť aj uzatváraním dohôd o prácach mimo pracovný pomer, napr. so študentmi učiteľských študijných programov. Treba však dbať na to, aby to nemalo vplyv na kvalitu vzdelávania. Táto možnosť by mala byť využívaná v krajných prípadoch. Pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť najkratšie na jeden školský rok, to sa netýka pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu z dôvodu zastupovania zamestnanca podľa § 48 odsek 4 písmeno a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: zastupovanie

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály