Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo stres


Vyučovací proces a stres žiakov

Stres je oblasťou, ktorá je v ostatných rokoch často spomínaná v rôznych súvislostiach. Pravdou je, že nároky spoločnosti na každého jednotlivca sa stále zvyšujú. Z pracovného procesu sa vytrácajú jednoduché pracovné úkony, ktoré sú v mnohých príp...

Efektívne nástroje zvládania stresu z pandémie

Pandemické ochorenie COVID-19 ohrozuje nás všetkých. Dnes už vieme, že definitívne a v každej oblasti nášho života. Problém fungovania v období pandémie nabral absolútne globalizačný rozmer. Naďalej však platí, že vzdelávanie je šancou pre individ...

Syndróm vyhorenia

Príspevok informuje o príčinách vzniku, príznakoch a predchádzaní syndrómu vyhorenia (burn-out). Cieľovou skupinou sú vedúci pedagogickí zamestnanci, pre ktorých predstavuje problém aktuálnu hrozbu. Problematika je súčasťou obsahu bakalárskeho a m...

Stres a jeho vliv na výkon ve škole

Stres je jednou z nejčastějších příčin vzniku psychických a psychosomatických obtíží dětí a dospívajících navštěvujících školská zařízení. Kromě vážného dopadu na zdraví působí velmi negativně i na samotný školní výkon, čímž se studující dítě dost...

Depresia - dôsledok enormnej záťaže v školstve

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (2.) Učiteľ a učiteľské povolanie, takmer na všetkých stupňoch nášho školstva, predstavuje v poslednom období široko diskutovanú tému. Učiteľ by, podľa kritérií rodičov, odborníkov, mal spĺňať n...

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

E. Petlák a A. Baranovská vydali publikáciu „Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia“, kde sa na 123 stranách venujú aktuálnemu problému stresu a vyhoreniu. Kniha je určená učiteľom, ale aj študentom učiteľstva a odborným pracovníkom, ktorých za...

Stres - sprievodca životom

V ostatných rokoch sa často frekventovaným pojmom stal pojem „stres“, hovoríme o ňom vo vzťahu k pracovným povinnostiam, ale spájame ho aj s každodenným „uponáhľaným životom“. stresové situácie sú istou konfrontáciou našich schopností, možností, p...

Stres náš každodenný ...

Zrejme nepovieme nič nové a objavné, ak vyjadríme, že v ostatných rokoch všetci žijeme v uponáhľanej dobe. Zrejme sme si pred viac ako pätnástimi rokmi, keď sme očakávali „Milénium“ začínajúce 21. storočie, do ktorého sme vstupovali s veľkým nadše...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály