Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov (2.)

V druhej časti príspevku sa zaoberáme súhlasom dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov detí/žiakov a spracúvaním osobných údajov na základe osobitného predpisu, ktorým je školský zákon pre potreby pedagogickej dokumentácie a centrálneho reg...

Ochrana osobných údajov (1.)

Cieľom prvej časti príspevku je oboznámiť širokú pedagogickú verejnosť s aktuálnym právnym rámcom ochrany osobných údajov v podmienkach SR s poukázaním na odporúčania ministerstva školstva pri vykonaní opatrení pre zabezpečenie funkčného informačn...

Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Dňa 4. mája 2016 bolo v úradnom Vestníku Európskej únie uverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smern...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály