Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Téma: Záväznosť smernice aj po nepodpísaní zamestnancom

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová Rubrika: Informujeme

Riaditeľ školy vypracuje smernicu. Je záväzná pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy aj v tom prípade, ak ju niektorí zamestnanci nepodpíšu, nesúhlasia s ňou? Môže riaditeľ smernicu, resp. štatút  k prijímaciemu konaniu na strednú školu dať podpísať zamestnancom bez predchádzajúceho prerokovania dotknutými osobami? 

Kompetencie riaditeľa školy, resp. školského zariadenia upravuje § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školu a školské zariadenia riadi riaditeľ. Na jednej strane riaditeľ zodpovedá za chod školy, resp. školského zariadenia, a s tým súvisí aj povinnosť vydávať vnútorné predpisy, na strane druhej vykonáva prenesený výkon štátnej správy, a s tým súvisí aj jeho rozhodovacia činnosť, napr. aj vo vzťahu k prijímaciemu konaniu.

Príklad:

Riaditeľ školy, resp. školského zariadenia zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Vyhlášky z oblasti školstva upravujú ďalšie úlohy riaditeľa školy, čím sa rozširuje ich okruh. Podľa nich riaditeľ vydáva organizačný poriadok školy a prevádzkové poriadky. Podnet na spracovanie návrhu vnútorného predpisu alebo na aktualizáciu vnútorného predpisu je oprávnený podať každý zamestnanec, resp. odborný organizačný útvar školy, obvykle sa označuje ako „navrhovateľ“. Samotný obsah už spracuje navrhovateľ. Potom spracovateľ poskytne vnútorný predpis na pripomienkovanie, aby sa odstránili prípadne nedostatky a skval

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály