Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Štandardy kritického a morálneho myslenia

Dátum: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD. Rubrika: Kultúra školy

Kritické myslenie a morálne usudzovanie je náročný proces, v ktorom sa sami rozhodujeme, či niečo je alebo nie je správne. Kritický mysliteľ prechádza mentálnym procesom hodnotenia, ktorému majú pomáhať morálne normy. Odborníci z centra pre kritické myslenie upozorňujú, že samotné kritické myslenie bez etiky sa používa na racionalizáciu vlastných predsudkov a „iba mať dobré srdce“ je náchylné na rôzne manipulácie. Kritické myslenie aplikované na morálnu štandardnú analýzu je niečo, čo je nevyhnutné pre osobný úspech. Ak sa neuplatňuje správnym spôsobom, zlé rozhodnutia môžu viesť k negatívnym dôsledkom.

Osvojiť si nástroje kritického myslenia, ako sú schopnosť rozlíšiť dobré argumenty od zlých, silné od slabých, vyhodnotiť rôzne zdroje informácií, identifikovať falošné úmysly či spôsoby, ktoré bránia v dobrom uvažovaní, a pod., ešte automaticky neznamená stať sa spravodlivým kritickým mysliteľom.

Ten, kto používa kritické myslenie na manipuláciu, sa nazýva kritickým mysliteľom so slabým zmyslom. Pôvod tohto typu kritického myslenia nachádzame už u sofistov – sofia, umenie získavať argumenty na nižšej úrovni, umožňovala dosiahnuť, že zlé myslenie vyzeralo dobre bez ohľadu na fakt, že nešlo o spravodlivé myslenie. S týmto myslením sa často stretávame doteraz, a to u neetických osobností. Emocionalizmus a rétoricko-logické triky používajú intelektuálne zručným spôsobom. Keď čelia dôkladnejšiemu uvažovaniu, svoje názory menia (Sumner, 1990). Darí sa im uspieť iba za predpokladu, že nenarazia na spravodlivého kritického mysliteľa. Spravodlivý kritický mysliteľ je ten, kto ovláda nástroje kritického myslenia; je vybavený dispozíciami kritického myslenia (etikou kritického mysliteľa); vie, ako ich používať a dostatočne sa stará o to, aby ich používal dobre a spravodlivo. Platí, že má rozvinuté intelektuálne cnosti a vďaka tomu ho možno považovať za kritického mysliteľa so silným zmyslom.

Kultivácia intelektuálnej mysle

Základným zdrojom argumentácie sú poznatky R. W. Paula a L. Elderovej, odborníkov z Centra pre kritické myslenie (The Foundation for Critical Thinking – FCT) so sídlom v Kalifornii (USA). Ridenour (2021) považuje intelektuálne cnosti za osobnostné kvality, ktoré sa zameriavajú na také kategórie/fenomény, akými sú pravda, znalosti, porozumenie či múdrosť. Intelektuálne cnostný človek po nich túži, je motivovaný dosiahnuť ich a má vlastnosti, ktoré mu umožňujú spoľahlivo to urobiť. Cvičenie každej cnosti si vyžaduje určité schopnosti, a treba vedieť, ako jej správne porozumieť. Baehr (2015) intelektuálne cnosti charakterizuje ako výrazné osobnostné vlastnosti alebo silné stránky charakteru dobrého mysliteľa. Sú potrebné na dobré myslenie a učenie sa; líšia sa od kognitívnych schopností, medzi ktoré patrí aj inteligencia. Množstvo inšpiratívnych podnetov a odporúčaných titulov k problematike výchovy k intelektuálnym cnostiam možno nájsť na webovej stránke Nadácie Johna Templetona. Baehr (2015) intelektuálne cnosti rozdelil do troch kategórií (Tabuľka 1).

Tab. 1: Kultivácia dobrej intelektuálnej mysle podľa Baehra

Intelektuálne cnosti

Kategórie cností

Jednotlivé cnosti

Charakteristika

Motivačné učenie

Zvedavosť
Človek, ktorý je zvedavý, chce prirodzene získavať znalosti, učiť sa nové veci a hľadať pravdu. Skutočne zvedavá osoba nechce iba vedieť, že je niečo pravda, ale chce pochopiť, prečo je to pravda. Človek s touto cnosťou sa usiluje nielen o poznanie maličkostí, ale aj o získanie všetkých znalostí, ktoré si zaslúžia pozornosť.
Autonómia
Byť autonómny znamená byť nezávislý alebo samostatný. Byť intelektuálne autonómny znamená myslieť na seba. Intelektuálne autonómny človek nepodľahne klamu, t. j. neuverí niečomu len preto, že tomu veria iní, ani nezmení názor iba
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály