Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2019 Vydanie 10/2019

Sociálne siete v kontexte edukačného procesu

Dátum: Autor/i: doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. Rubrika: Prevencia

V príspevku opíšeme vznik sociálnych sieti, ich vývoj a využívanie v súčasnosti. Rozoberieme si, ako trávia voľný čas školopovinný žiaci a aké miesto majú v ich voľnom čase informačno-komunikačné technológie a sociálne siete. Poukážeme na pozitívne aj negatívne vplyvy sociálnych sietí na žiakov. Uvedieme možnosti edukácie žiakov formou modelových príkladov a upriamime pozornosť na výsledky prieskumu realizovaného na gymnáziách v Prešovskom a Košickom kraji. 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Podobné články

Súvisiace pracovné situácie

  • Závislosť na videohrách - hrozba vs. mediálna hystéria

    Publikované: Autor/i: Mgr. Michal Božík

    Nedávne pokusy o zaradenie závislosti na hrách do nového vydania Diagnostického a štatistického manuálu (DSM-5) Americkej psychiatrickej asociácie, ako aj do Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorú vydáva Svetová zdravotnícka organizácia (ICD-11), vyvolali medzi odborníkmi aj u laickej verejnosti búrlivú diskusiu. Aké stanovisko by mali k tejto problematike zaujať učitelia a riaditelia škôl? 

  • Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania

    Publikované: Autor/i: -

    Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona. Smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk