Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Smernica – postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií

Dátum: Rubrika: Upozorňujeme

Smernica č. 47/2021, ktorou sa zmenila a doplnila smernica č. 47/2017 určila postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií. 

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácii sa neposkytujú zriaďovateľovi súkromnej školy.

Žiadosť obsahuje:

  • identifikačné údaje zriaďovateľa: právnická osoba (názov, adresa sídla, právna forma, meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho orgánu), resp. fyzická osoba (meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu), resp. fyzická osoba - podnikateľ (aj miesto podnikania a identifikačné číslo),
  • identifikačné údaje školy/školského zariadenia (názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie),
  • označenie havarijnej situácie(podľa § 4c ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z.),
  • podrobný po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály