Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2020 Vydanie 6/2020

Kyberšikanovanie a online šikanovanie na internete (1.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Katarína Kohútová, PhD. Rubrika: Výskum

V príspevku sa venujeme problematike kyberšikanovania u stredoškolských študentov. Cieľom je identifikovať prevalenciu prejavov kyberšikanovania medzi nimi a zistiť frekvenciu realizácie online aktivít. Opíšeme diferenciácie medzi šikanovaním a kyberšikanovaním a relevantné výskumné zistenia k tejto téme. V empirickej časti sa zameriavame na zistenia prevalencie kyberšikanovania a frekvencie realizovania jednotlivých online aktivít stredoškolákmi. Zisťujeme aj rozdiely medzi pohlaviami  a vzťah k množstvu času stráveného na internete. 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Podobné články

Súvisiace pracovné situácie

  • Šikanovanie ako trestný čin

    Publikované: Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová

    Šikanovanie je z právneho hľadiska nebezpečný sociálno-patologický jav, pri ktorom dochádza predovšetkým k obmedzovaniu osobnej slobody, slobody rozhodovania, k ponižovaniu ľudskej dôstojnosti a cti, pričom obetiam sa často ubližuje tak na zdraví, ako aj na majetku.

  • Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania

    Publikované: Autor/i: -

    Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona. Smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk