Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2019 Vydanie 3/2019

Integrácia žiakov v základnej škole (3.)

V tretej časti príspevku sa budeme venovať možnosťami vzdelávania integrovaného žiaka, podmienkam výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho hodnoteniu.  Ak sa škola rozhodla prijať alebo vzdelávať žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozhodla sa aj vytvoriť mu adekvátne podmienky, prostredie a podporu  na jeho rast a vzdelávanie, hlavne vytváraním dobrej atmosféry vyučovania.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Ďalšie články zo seriálu: Integrácia žiakov v základnej škole

Podobné články

Súvisiace pracovné situácie

 • Asistent učiteľa

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

  Pedagogický asistent patrí medzi kategórie pedagogických zamestnancov. Podľa kategórie pedagogického zamestnanca, pre ktorého pedagogický asistent vykonáva asistenciu, sa pedagogický asistent zaraďuje do jednotlivých podkategórií: asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, asistent majstra odbornej výchovy. V príspevku sú opísané možnosti pôsobenia asistenta učiteľa v školách, jeho kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady, ako aj poskytovanie finančných prostriedkov na výkon funkcie asistenta učiteľa. 

 • MP č. 66/2015 - požiadavky na financie na asistenta

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: -

  Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 • Školská integrácia žiakov so ŠVVP a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: redakcia

  Metodický materiál Štátnej školskej inšpekcie definuje základné pojmy, práva a povinnosti žiaka a zákonného zástupcu, problematiku školskej integrácie, výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním, výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Komplexný materiál rozoberá tému toho, ako sa žiak stáva začleneným žiakom so ŠVVP v triede základnej školy, rozoberá problematiku špeciálnych tried v základnej škole, ako aj hodnotenie a klasifikáciu týchto žiakov. Venuje sa aj téme sociálneho poradenstva a prevencie (ssiba.sk). Výber dôležitých zmien v roku 2015 (z materiálu ŠSI). 

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk