Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Hypochondria a obsedantno-kompulzívny syndróm u učiteľov a žiakov

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Zo seriálu: Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka

V poslednom období sa v odborných psychologicko-pedagogických kruhoch venuje značná pozornosť psychologii zdravia pri dosahovaní individuálnych úspechov jedinca. Cieľom predchádzajúcich článkov bolo prostredníctvom poznatkov o psychike učiteľa a žiaka priblížiť niektoré závažné momenty v oblasti psychológie zdravia a o najčastejších porúchách, s ktorými učiteľ sa stretáva v praxi. Rozmer problematiky je mnohodimenzionálny, nakoľko ide nielen o problémy detí, ale aj samotného pedagogického personálu. Tieto kvality sa premietajú do roviny interpersonálnych vzťahov nielen v školskom procese, ale aj mimo neho. Rodičia kladú vysoké nároky na osbnosť učiteľa a celého školského prostredia, ktoré netvorí len materiálna výbava, ale aj komplex organizácie práce a kvality učiteľského zboru, ktorá spočíva nielen v pedagogicko-metodicko-didaktických schopnostiach, ale hlavne v sociálno-emocionálnej kvalite školského prostredia.

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály