Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Erich Petlák: Inovácie v edukácii. 2020. Bratislava Wolters Kluwer, 196 strán

Učitelia stoja z konštruktivistického uhla pohľadu v neľahkej situácii, nakoľko musia rešpektovať individuálnu kognitívnu úroveň žiakov a zároveň vytvárať situácie, ktoré ich podnecujú k aktívnemu osvojovaniu informácií, ich hodnoteniu, prepájaniu poznatkov do zmysluplných logických súvislostí, tvoreniu vlastných kognitívnych rámcov. Výsledky realizovaných výskumov kritického myslenia navyše neustále poukazujú na jeho nedostatočný rozvoj a podporu v rámci edukačného procesu. Pri snahe o operacionalizáciu kritického myslenia sa opierame predovšetkým o kognitívne spôsobilosti ako: identifikovať kľúčové myšlienky, vyvodzovať logické závery, hľadať súvislosti, vyhodnocovať tvrdenia, interpretovať údaje, rozhodovať sa, riešiť problémy.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály