Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Digitalizácia účtovníctva v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Financovanie

V príspevku upozorníme na novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákonom č. 456/2021 Z. z.), účinnú od 1. januára 2022. Zameriame sa na vysvetlenie čo je digitalizácia účtovníctva, čo je elektronický účtovný záznam a aké požiadavky sú naň kladené. Cieľom príspevku je poskytnúť manažmentu škôl a školských zariadení aktuálne informácie, ktoré poskytnú prehľad o zásadách a podmienkach digitalizácie účtovníctva.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bol novelizovaný zákonom č. 456/2021 Z. z. a novela zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2022. Novela zákona č. 431/2002 Z. z. znamená posun účtovných jednotiek k digitalizácii účtovníctva. Školy a školské zariadenia ako účtovné jednotky majú tiež možnosť aplikovať princípy digitalizácie v rámci vedenia svojho účtovníctva.

Čo je digitalizácia účtovníctva?

Je to elektronizácia účtovníctva, resp. prechod účtovníctva do elektronickej podoby, a to prostredníctvom zavedenia elektronizácie do jednotlivých procesov pri vedení účtovníctva a archivovania účtovnej dokumentácie v elektronickej podobe.

Zmena v ukladaní účtovnej závierky

Digitalizácia účtovníctva sa dotýka aj účtovných závierok - povinnosťou škôl a školských zariadení je uložiť do registra účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2021 už iba v elektronickej podobe, a to buď formou prílohy alebo vyplnením nového formulára na ukladanie účtovných závierok v štruktúrovanej forme. Zaniká výnimka ukladať dokumenty účtovnej závierky v listinnej podobe.

Zmeny v povinných náležitostiach účtovného dokladu

V súvislosti s digitalizáciou účtovníctva sa upravujú náležitosti účtovného dokladu ustanovené v § 10 zákona č. 431/2002 Z. z.:

  • vypúšťa sa označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, tzv. predkontácia,
  • vypúšťa sa podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu,
  • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke nie je povinnou náležitosťou, ak overenie účtovného prípadu je zabezpečené elektronickou výmenou údajov podľa § 32 ods. 3 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov podľa § 32 ods. 3 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z.; ak škola a školské zariadenie neuskutočňuje výmenu účtovných záznamov prostredníctvom takýchto systémov, je naďalej povinná na účtovnom doklade uvádzať podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad.

Zmeny v definícii účtovného záznamu

Účtovným záznamom je údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia. Každú

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály