Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tomáš Buzinger

Počet článkov autora: 3


Regionálne úrady v školstve

V príspevku sa venujeme regionálnym úradom v školstve. Opierame sa o parlamentom prijatý zákon č. 271/2021 Z. z. zo dňa 17. júna 2021, ktorý upravuje koncepčnú zmenu v systéme miestnej štátnej správy. Novela zákona o štátnej správe v školstve a šk...

Navýšenie dovolenky zamestnancom do dovŕšenia 33 rokov trvalo sa starajúcich o dieťa a zamestnancom pôsobiacim v rezorte školstva

Parlament schválil novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorou sa v ustanoveniach § 103 ods. 2 a 3 upravujú podrobnosti týkajúce sa dovolenky pre zamestnancov do dovŕšenia 33 ro...

Poskytovanie príspevku na športovú činnosť dieťaťa

Novelou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov sa v novom ustanovení § 152b upravujú podrobnosti týkajúce sa príspevku na športovú činnosť dieťaťa. Novela sa týka zavedenia športových poukazov pre deti zamestnancov d...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály