Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PaedDr. Nina Kozárová, PhD.

Počet článkov autora: 1


Erich Petlák: Inovácie v edukácii. 2020. Bratislava Wolters Kluwer, 196 strán

Učitelia stoja z konštruktivistického uhla pohľadu v neľahkej situácii, nakoľko musia rešpektovať individuálnu kognitívnu úroveň žiakov a zároveň vytvárať situácie, ktoré ich podnecujú k aktívnemu osvojovaniu informácií, ich hodnoteniu, prepájaniu...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály