Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Arnold Kiss

Maxman Consultants, konzultant, lektor ambasádor programu Teach for Slovakia Web: https://www.maxman-consultants.com/

Počet článkov autora: 4


Naučená bezmocnosť a ťažisko kontroly

V texte sa venujeme problematike externalizovania zodpovednosti za riešenie problémov, s ktorými sa vedenie školy, pedagogickí a odborní zamestnanci potrebujú vysporiadať. Rozoberáme tému naučenej bezmocnosti. Text vychádza z autorovej skúsenosti ...

Efektívna komunikácia a prijímanie spätnej väzby

V texte opisujeme základné princípy efektívnej komunikácie. Venujeme sa príprave na komunikáciu a rozoberáme princíp „Zlatého kruhu“. Upriamujeme pozornosť na pravidlá, ktoré sú dôležité počas komunikácie. Rozoberáme princípy partnerskej komunikác...

Reálie generačnej priepasti v školstve

V príspevku opíšeme kľúčové rozdiely, ktoré tvoria priepasť nepochopenia medzi generáciami učiteľov a žiakov. Ak chceme efektívne pracovať s cieľovou skupinou žiakov narodených v 21. storočí, musíme pochopiť prostredie, v ktorom tieto deti vyrasta...

Dôležité kompetencie pre generácie v 21. storočí

V príspevku prinášame pohľad na skutočnosti, ktoré budú formovať každodenný život dvoch generácií žiakov a prehľad kompetencií, ktoré k tomu budú potrebovať. Základným východiskom je štúdia o budúcnosti sveta práce Svetového ekonomického fóra a ná...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály