Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

Mgr. Arnold Kiss

Maxman Consultants, konzultant, lektor

ambasádor programu Teach for Slovakia

Počet článkov autora: 4

Naučená bezmocnosť a ťažisko kontroly

Dátum: Autor/i: Mgr. Arnold Kiss Rubrika: Manažment Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

V texte sa venujeme problematike externalizovania zodpovednosti za riešenie problémov, s ktorými sa vedenie školy, pedagogickí a odborní zamestnanci potrebujú vysporiadať. Rozoberáme tému naučenej bezmocnosti. Text vychádza z autorovej skúsenosti s prácou s pedagógmi pri riešení problémov v školskom prostredí a z diela Martina Seligmana, popredného predstaviteľa psychológie 20. storočia a jedného z celosvetovo najčastejšie citovaných psychológov.

Príspevky v diskusii: 0

Efektívna komunikácia a prijímanie spätnej väzby

Dátum: Autor/i: Mgr. Arnold Kiss Rubrika: Manažment Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

V texte opisujeme základné princípy efektívnej komunikácie. Venujeme sa príprave na komunikáciu a rozoberáme princíp „Zlatého kruhu“. Upriamujeme pozornosť na pravidlá, ktoré sú dôležité počas komunikácie. Rozoberáme princípy partnerskej komunikácie. Definujeme pravidlá konštruktívnej spätnej väzby, poskytovanie pozitívnej spätnej väzby, aj jej prijímanie.

Príspevky v diskusii: 0

Reálie generačnej priepasti v školstve

Dátum: Autor/i: Mgr. Arnold Kiss Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

V príspevku opíšeme kľúčové rozdiely, ktoré tvoria priepasť nepochopenia medzi generáciami učiteľov a žiakov. Ak chceme efektívne pracovať s cieľovou skupinou žiakov narodených v 21. storočí, musíme pochopiť prostredie, v ktorom tieto deti vyrastajú a realitu, ktorú žijú. Iba tak sa nám podarí premostiť tzv. generačnú priepasť, ktorá nám v tom bráni. Nemôžeme očakávať, že metódy, ktoré fungovali počas posledného storočia, resp. počas posledných 50-tich rokov, budú fungovať rovnako efektívne aj dnes. Pedagógovia míňajú energiu, žiaci strácajú drahocenný čas a Slovensko konkurencieschopnosť oproti krajinám, kde je školstvo progresívne a prispôsobené dobe.

Príspevky v diskusii: 0

Dôležité kompetencie pre generácie v 21. storočí

Dátum: Autor/i: Mgr. Arnold Kiss Rubrika: Manažment Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

V príspevku prinášame pohľad na skutočnosti, ktoré budú formovať každodenný život dvoch generácií žiakov a prehľad kompetencií, ktoré k tomu budú potrebovať. Základným východiskom je štúdia o budúcnosti sveta práce Svetového ekonomického fóra a názory ekonómov, ktoré zo štúdie vychádzajú. Načrtneme rozdiely medzi kompetenciami, ktoré boli potrebné v 20. storočí a tými, ktoré sú potrebné dnes a v blízkej budúcnosti budú kľúčom k úspešnému vstupu na pracovný trh.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk