Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2020 Vydanie 3/2020

Andrej Žaškovský – učiteľ Andreja Radlinského

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Rubrika: Z histórie školstva

Andrej Ľudovít Radlinský (8. júl 1817, Dolný Kubín – 26. apríl, 1879 Kúty) – rímskokatolícky kňaz, jazykovedec, vydavateľ, spisovateľ. Zakladateľ Spolku Svätého Vojtecha, spoluzakladateľ Matice slovenskej.

Andrej Radlinský začal navštevovať cirkevnú rímskokatolícku školu v Dolnom Kubíne, ktorá mala v tom čase už dlhšiu históriu. Jeho prvým učiteľom sa stal Andrej Žaškovský (1794 – 1866), v zhode s rodinnou tradíciou sa stal učiteľom a organistom. Radlinského vyučoval prvé tri roky školskej dochádzky. Stal sa aj jeho krstným otcom.

Bol prototypom dedinského učiteľa, pre ktorého bol charakteristický mierumilovný vzťah k žiakom, ale zároveň bol prísnym vychovávateľom jemu zverenej mládeže. Radlinského si obľúbil ako nadaného žiačika a za prvé tri roky škoľovania mu dal spoľahlivé vedomostné i hudobné základy, ktoré mu výrazne pomohli v neskoršom gymnaziálnom štúdiu, teologickej príprave i v kňazskom účinkovaní. Mimoriadny dôraz kládol aj na vyučovanie latinského a maďarského jazyka, ktoré Žaškovský s bravúrou ovládal.

Andrej Žaškovský sa po štrnástich rokoch pôsobenia v Dolnom Kubíne presunul do Námestova. Tu ako zapálený hudobník zorganizoval finančnú zbierku na nový organ, učil spievať nielen deti, ale aj dospelých. V čase cholery a hladomoru bez nároku na odmenu sprevádzal na pohreboch viac ako stovku obetí.

Andrej Radlinský, získajúc dobré základy elementárneho vzdelania v dolnokubínskej škole u Andreja Žaškovského, pokračoval v gymnaziálnom štúdiu v Ružomberku, potom v Kremnici a nakoniec v Budíne. Vo vzdelávaní však neustal a pokračoval v príprave na kňazskú dráhu v bratislavskom seminári, neskôr v Trnave. Teologické štúdium ukončil na známom viedenskom Pázmaneu. Na svojich pôsobiskách zakladal školy, vydával učiteľský časopis a napísal aj učebnice pre ľudové školy. V tom možno vidieť odraz jeho spomienok na svojho prvého učiteľa Andreja Žaškovského, s ktorým bol v kontakte až do jeho smrti v roku 1866.            

PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Foto: https://sk.wikipedia.org/

Autor/i:

Podobné články

Súvisiace pracovné situácie

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk