Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Vzhľad učiteľa a štýl odievania ako determinant efektívnej edukácie

Dátum: Rubrika: Zručnosti a štýly

Vzhľad učiteľa a štýl jeho odievania môžu byť jedným z determinantov efektívnej edukácie. V príspevku načrtneme odpoveď na otázku: Čo je vyučovanie so štýlom? Zamyslíme sa nad štýlovým vyučovaním, módou a módnymi trendami a ich vplyvom na školské prostredie. V texte sa budeme primárne venovať oblasti, ktorá sa dotýka úpravy zovňajšku učiteľa, keďže nielen to čo učiteľ na vyučovacích hodinách realizuje a hovorí, je dôležité, ale aj ako komunikuje neverbálne a aké informácie vysiela svojmu okoliu cez svoj vzhľad, cez svoj štýl odievania.

Čo je vyučovanie so štýlom?

Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Najskôr sa nám pri nej zrejme objavia konotácie spojené s lingvistikou a jazykovým vyučovaním. Túto oblasť však ponecháme na odborníkov z oblasti filológie, lingvistiky a pod. Ďalšie odpovede súvisia s módou a módnymi trendami. Ak zadáme do internetového vyhľadávača spojenie „štýlové vyučovanie“ (v anglickom jazyku „stylish teaching“), nájdeme nespočetné množstvo tipov a módnych rád, ako sa môže učiteľ obliecť štýlovo a trendy a súčasne bude jeho vzhľad vyzerať profesionálne. Táto oblasť je primárne v záujme „fashionistov“, ale nezabúdajme, že má dopady aj na edukačný proces. Treťou oblasťou smerovania našich úvah o vyučovaní so štýlom je vyučovanie, ktoré je realizované prostredníctvom uplatňovania poznatkov o existencii rozmanitých štýlov, a to na jednej strane učebných štýlov a na strane druhej vyučovacích štýlov. V tomto význame už nájdeme v odbornej pedagogickej literatúre spojenia ako vyučovanie založené na poznaní učebných štýlov edukantov a ich rešpektovanie vo vyučovaní.

Učebný štýl predstavuje súhrn postupov pri učení, ktoré si človek sám neuvedomuje a v priebehu života si ich mení pod vplyvom rôznych okolností.

Učebný štýl vlastný konkrétnemu človeku, žiakovi, edukantovi mu môže pomáhať dosahovať dobré výsledky pri učení, pričom v inej situácii mu daný učebný štýl nemusí byť vyhovujúci. Preto si vždy edukant vyberie ten učebný štýl, ktorý mu najviac vyhovuje, tzv. preferovaný štýl učenia. Na druhej strane oblasť vyučovacích štýlov učiteľov (spôsob videnia učiva, študenta, vyučovacích metód, ale aj uplatňovaných organizačných foriem, didaktických zásad i vyučovacích prostriedkov, učenia a vyučovania, komunikácie so študentmi a pod.) sa priamo premieta do ich vyučovania.

Úprava zovňajška učiteľa

V príspevku sa primárne zameriame na oblasť, ktorá sa dotýka úpravy zovňajšku učiteľa, keďže nielen to čo učiteľ na vyučovacích hodinách realizuje, je dôležité, ale aj ako komunikuje neverbálne a aké informácie vysiela svojmu okoliu cez svoj vzhľad, resp. cez svoj štýl odievania. Veľká časť prenosu informácií v ľudskej komunikácii je odovzdávaná práve neverbálne, prostredníctvom mimoslovných foriem.

Vo všeobecnej didaktike napr. Petlák (2016) popisuje existenciu skupiny metód mimovoľného učenia, ktoré zahŕňajú metódy preberania názorov, postojov, napodobovania činnosti a pod. Autor uvádza, že učiteľ je pre žiaka vzorom pôsobiacim na všetku jeho činnosť. Často si učitelia neuvedomujú, že ich názory, postoje, záujmy, mimika, intonácia reči, gestikulácia, vzťah k práci, pristupovanie k žiakom a pod. žiaci podvedome napodobňujú. Z uvedeného vyplýva, že učiteľ je pre žiakov príkladom. Chceme zdôrazniť, že nielen príkladom správania, prístupu k práci či verbálnej komunikácie, ale aj vzorom a nositeľom estetických hodnôt a prístupu k starostlivosti o seba a vlas

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk