Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo predmetová komisia


Kvalita metodického orgánu školy a osobnosť učiteľa je cestou ku kvalite edukácie

V týchto dňoch je tomu rok, čo pandémia a mimoriadne opatrenia s ňou súvisiace spôsobili zmeny nielen v spoločnosti, ale aj v edukácii. Zatvorili sa školy, začalo sa využívať dištančné vzdelávanie. Nechceme písať o tom, že dištančné vzdelávanie ne...

Interdisciplinárny prístup vo vyučovaní občianskej náuky na gymnáziu

V článku sa pokúšame vyjadriť svoj pohľad na vyučovanie občianskej náuky a limity, na ktoré neraz naráža. Nejde o komplexný pohľad, ale skôr o fragmentárne uchopenie problému, ktoré si neuzurpuje právo na pravdu, ale skôr smeruje k iniciovaniu dis...

Dobrý vedúci predmetovej komisie kolegov inšpiruje

RNDr. Helena Vicenová Riaditeľka Gymnázia Matky Alexie v Bratislave Patrí k uznávaným odborníčkam na výučbu chémie. Je autorkou, spoluautorkou učebníc, metodík, cvičebníc k tomuto predmetu. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu v Bratislave. Pôsobila...

Význam předmětových metodiků ve zvyšování kvality edukačního procesu

Současná společnost jednoznačně staví na vzdělanostní společnosti. Zvyšují se standardy pro výkon různých povolání, diskutuje se problematika nutného vysokoškolského vzdělání u řady profesí, kde stačilo vzdělání středoškolské, rozšiřují se požadav...

Činnosť vedúcich predmetových komisií a vedúcich metodických združení

Podľa § 37 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogický zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti aj na kariérových pozíciách vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia:

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk