Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo metodický orgán


Činnosť metodických orgánov materskej školy

V príspevku sa venujeme činnosti metodických orgánov školy, ktorými sú v materských školách metodické združenia. Metodické združenia patria  medzi poradné orgány riaditeľa. Ponúkame aj niekoľko konkrétnych tipov z praxe, ktoré obohatia činnosť met...

Interdisciplinárny prístup vo vyučovaní občianskej náuky na gymnáziu

V článku sa pokúšame vyjadriť svoj pohľad na vyučovanie občianskej náuky a limity, na ktoré neraz naráža. Nejde o komplexný pohľad, ale skôr o fragmentárne uchopenie problému, ktoré si neuzurpuje právo na pravdu, ale skôr smeruje k iniciovaniu dis...

Význam předmětových metodiků ve zvyšování kvality edukačního procesu

Současná společnost jednoznačně staví na vzdělanostní společnosti. Zvyšují se standardy pro výkon různých povolání, diskutuje se problematika nutného vysokoškolského vzdělání u řady profesí, kde stačilo vzdělání středoškolské, rozšiřují se požadav...

Metodika tvorby Etického kódexu školy

Etický kódex je prejavom kultúry školy. V príspevku sa venujeme metodike jeho tvorby. Zdôrazníme kľúčovú úlohu vedenia školy ako dôležitého činiteľa pri kreovaní jej klímy, kultúry. Etický kódex rieši vzťahy v škole komplexne. V článku analyzujeme...

Činnosť vedúcich predmetových komisií a vedúcich metodických združení

Podľa § 37 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogický zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti aj na kariérových pozíciách vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia:

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk