Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo komunikácia


Facilitatívne princípy vedenia tímu

V školskom prostredí sa diskusii v pedagogickom tíme nevyhneme. V príspevku sa venujeme histórii komunikácie a rôznym formám komunikácie v priebehu vývoja dejín. Rozoberieme kvalitu diskusie v skupine z pohľadu cieľa, miesta, času aj rozdelenia úl...

Komunikácia, komunikačný reťazec a komunikačné zručnosti v školách a školských zariadeniach

V príspevku sa venujeme komunikácii, ktorej hlavným cieľom je vzájomné porozumenie a spolupráca v tíme. Opíšeme komunikačný reťazec, ktorý spája vysielač s prijímačom prostredníctvom komunikačného kanála a ktorý je východiskom pre porozumenie proc...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk