Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo inovácie


Tradičné a inovatívne vyučovanie - podstata inovácií

V príspevku prinášame zamyslenie sa nad aktuálnymi aspektami edukácie z hľadiska tzv. klasických a inovatívnych, či moderných prístupov k jej realizácii. Edukácia je v ostatných rokoch predmetom sústredenej pozornosti celej spoločnosti. Sme svedka...

Aktivita žiakov na vyučovaní – nutnosť a potreba súčasnej edukácie

V príspevku sa venujeme aktívnemu vyučovaniu. Upozorníme na skutočnosť, že aktivita žiakov je podmienená ich motiváciou, zdôrazníme význam klímy v triede, ktorá ovplyvňuje vyučovací proces. Opíšeme aktívnu konštrukciu poznatkov žiakmi, ktorá sa st...

Questing vo vzdelávaní – s kráľovskými korunkami spoznávame Bratislavu

V príspevku prinášame nový pohľad ako učiť o ľubovoľnom mieste tak, aby ste ho spoznávali objavovaním. Potreba efektívnych metód vyučovania založených na zvýšení motivácie študentov k získavaniu vedomostí je frekventovanou témou v poslednom desaťr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk