Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Učiteľ a učiteľská profesia

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc. Rubrika: Teória vyučovania Zo seriálu: Učiteľ v procese výchovy a vzdelávania

Učiteľ je významným členom spoločnosti, ktorému sa na základe stanoveného vzdelania a príslušných zákonov, zveruje úloha ovplyvňovať a formovať idey, postoje a vzory správania sa. Je dôležitým identifikačným vzorom, ale aj sprostredkovateľom nových informácií a poznatkov. Je osobou, ktorá učí a vedie vychovávaných jedincov k tomu, aby mali záujem si tieto poznatky postupne osvojovať a rozvíjať sa. Realizácia, stratégie učenia, organizácia a riadenie učebnej činnosti žiakov, využívanie aktivizujúcich metodických postupov, ovládanie účinných nástrojov hodnotenia výsledkov procesu výchovy a vzdelávania, do značnej miery závisia od učiteľa, ktorý musí byť na túto činnosť profesionálne pripravený a špeciálne kvalifikovaný.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk