Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Školský parlament

Dátum: Rubrika: Informujeme, upozorňujeme

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ďalších predpisov školskú samosprávu vykonávajú rada školy alebo rada školského zariadenia, obecná školská rada, územná školská rada, školský parlament.

Školský parlament reprezentuje žiakov ZŠ alebo SŠ a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.

Ustanovenie školského parlamentu

Školský parlament možno ustanoviť pri ZŠ alebo SŠ, ak:

  • žiadosť o jeho ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej 30 % žiakov školy, alebo
  • jeho ustanovenie schváli rada školy.

Na priebeh volieb (prebehnú tajným hlasovaním) dohliada rada školy, ktorá vyhlási voľby do školského parlamentu do 30 dní od ustanovenia školského parlamentu. Vyhlásenie volieb, zápisnice a výsledky volieb škola zverejní na webe a na úradnej tabuli školy. O voľbách vyhotoví rada školy zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy a rade školy. Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti. Členom ŠP sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk