Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Požiadavky pre implementáciu formatívneho hodnotenia do vyučovania a učenia sa

Dátum: Autor/i: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. , PaedDr. Andrea Lešková, PhD. , RNDr. Ivana Sotáková, PhD. Rubrika: Teória vyučovania

Koncepcia školského hodnotenia na Slovensku je založená na sumatívnom posudzovaní výstupov vyučovacieho procesu. Na základe odporúčania analytikov OECD pre oblasť vzdelávania učitelia by mali hodnotiť výstupy žiakov nielen formou známky, ale tiež by sa mali zamerať na hodnotenie kvality učenia sa žiakov prostredníctvom stratégií a techník formatívneho hodnotenia. Príspevok je úvodným zo série príspevkov zameraných na sprístupnenie poznatkov o formatívnom hodnotení a jeho konkrétnych ukážok. Cieľom je priblížiť učiteľom ako implementovať formatívne hodnotenie do výučby. V príspevku poukážeme na dôvody vedúce k zavádzaniu formatívneho hodnotenia do procesu vyučovania a učenia saa na vysvetlenie jeho podstaty.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk