Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Pôsobenie pedagóga v penitenciárnej starostlivosti v pomáhajúcej profesii

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Vanková, PhD. Rubrika: Informujeme

Príspevok informuje o možnostiach pôsobenia pedagóga v pomáhajúcej profesii, ktorá súvisí s penitenciárnou starostlivosťou. Článok popisuje pedagogickú prácu vo výkone trestu odňatia slobody. Proces s odsúdenými pozostáva zo súboru zámerných, cieľavedomých a zákonmi vymedzených činností vo vzťahu k odsúdeným. Tieto činnosti sa komplexne zameriavajú na účelné naplnenie spoločenského cieľa výkonu trestu odňatia slobody, ktorý zabezpečuje ochranu spoločnosti, zabraňuje v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvára podmienky na pre/výchovu. Zaobchádzanie s odsúdenými spočíva v súhrne aktivít, ktorých účelom je zabezpečiť výkon práv a povinností, podporovať a rozvíjať zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem, rozvíjať pozitívne osobnostné vlastnosti, úctu k iným, sebaúctu a pozitívny vzťah k rodine. 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk