Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Odporúčania k Správe o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie obsahuje sumár správ  predmetovej komisie a metodického združenia, ktoré sa opierajú o zápisnice zo záverečných zasadnutí metodických orgánov školy. Je súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských podľa vyhlášky č. 9/2006 Z. z. o o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „vyhláška č. 9/2006 Z. z.“).

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk