Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Inšpiratívne námety na spestrenie geografie alebo iných predmetov

Dátum: Autor/i: Mgr. Adrián Hudák Rubrika: Príklad z praxe

Aktivita „Rad učí rady“

Cieľom príspevku je podnietiť pedagógov k tomu, aby so žiakmi trénovali rozvoj vyšších kognitívnych funkcií - fluencia, flexibilita, kritické myslenie, originalita myslenia, ktoré sa prirodzene rozvíjajú počas tvorivej činnosti. Rovnako je dôležité hľadať zmysel a potešenie v konštruovaní netradičných vyučovacích hodín. Ponúkame súhrn inšpiratívnych aktivít preverených praxou.

Predmet: Geografia

Cieľ: Fixovať prebrané učivo o regiónoch Afriky zaujímavou a hravou formou. Naučiť sa niečo nové a zaujímavé o danom regióne Afriky. Tvoriť aktivity pre spolužiakov – využívať kreativitu, zážitok, kritické myslenie a komunikáciu, namiesto poučiek a memorovania. Precvičiť si spôsob výučby tzv. lazy teacher (lenivého učiteľa).

Cieľová skupina: Aktivita má hravý charakter a je po modifikácia vhodná pre široké spektrum skupín. Limitujúcim faktorom môže byť príliš nízky vek žiakov, resp. nemožnosť dosiahnutia vyšších kognitívnych procesov v skupine alebo u jednotlivca.

Forma a metódy: Využijeme zážitkové rovesnícke učenie, prácu vo dvojiciach, skupinovú a kooperatívnu výučbu, pri ktorej sa rieši problémová úloha a využíva tvorivá činnosť. Počas didaktickej hry využijeme rozhovor (cielený rozhovor), aj diskusiu.

Pomôcky: mapy Afriky a atlasy, školský nábytok, dokument s popisom aktivity, môže byť zdieľaný aj cez EduPage.

Popis a postup aktivity: Aktivitou „Rad učí rady“ sa snažíme priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavejší a motivujúcejší spôsob fixovania prebratého učiva na hodinách geografie. Počas aktivity je vyučujúci v úlohe facilitátora a dozerá na prácu žiakov. Pointou aktivity je aplikácia rovesníckeho vyučovania s využitím zaujímavých aktivít, ktoré majú vymyslieť žiaci v jednotlivých radoch pre ostatné rady v triede. Charakter aktivít, ktoré si majú žiaci pre seba vzájomne pripraviť, môže byť rôzny, avšak aktivita mus

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk